Ring oss: 070 306 33 85 - E-post: info@fyrhjuling.org

Köpvillkor

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Viktigt! En stor del av produkterna finns ej monterade och uppställda för provkörning utan skickas efter betalning. Vi levererar inga varor på plats från utan tar endast order via telefon. Undantaget gäller 220cc samt elektriska mopedbilar som kan provas och köpas på plats.

Priser och betalning

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms (25%). Priset som gäller vid beställningstillfället är det som gäller även vid leveranstillfället med reservation för systemfel, skrivfel och prisändringar pga. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

Betalning av våra produkter sker genom en ”Kontantfaktura” som mailas från oss till er. När betalningen har registrerats på vårt bankkonto bokas frakt och produkten levereras.

Frakter

Fraktkostnad vid köp av våra produkter beror på till största delen av vad som beställs. en stor arbetsfyrhjuling som ska skickas till Kiruna kan kosta 2000:- En skateboard som ska till Stockholm kostar 100:- Normal leveranstid på våra produkter är ca 1-5 arbetsdagar är 1-3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning.

VIKTIGT! När det gäller skador på emballage som skickas till er från oss med DHL, Posten eller LGT Logistic eller annan speditör OCH emballaget är skadat när ni mottager varan vid utkörning till er tomtgräns, MÅSTE detta meddelas Chauffören som lämnar varorna. Chauffören måste även skriva på fraktdokumenten att det han lämnar kan vara skadat p.g.a. av yttre emballage -påverkan (Skada på emballaget). OM detta inte är gjort godkänner vi inte eventuella reklamationer på varorna.

Avisering och leverans

Om vi skickar en mindre produkt får du oftast en avisering via SMS till Postens eller DHL´s Serviceställe, det kan vara en närliggande ICA-affär eller en bensinstation i din hemort. Det skickas en avisering till dig via SMS.

Alla stora produkter levereras direkt till din tomtgräns. Det ingår ej uppbärning i trapphus eller in till bostaden. Vill du ha hjälp med transporten in i din bostad behöver vi veta det innan du lägger din order.

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Garanti

Garantin omfattar ej sådana produkter eller delar som av sin natur kan anses ha en begränsad hållbarhetstid (t.ex. batterier, drivremmar, däck och dyl.). Spara alltid faktura eller garantibevis för att garantin skall gälla. Vid eventuell reklamation, kontakta fyrhjuling.se via e-post info@fyrhjuling.se.

Ansvar för produktfel och användning:
fyrhjuling.se äger inget ansvar för fel eller produktansvar och svarar ej för direkta eller indirekta skador, extrakostnader och extraarbete i samband med försålda varors användning. All användning av produkter sker på användarens egen risk. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

Avbeställning av order

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Om du vill makulera en redan skickad order tar vi ut en hanteringskostnad på 750:- Om du inte hämtar ut ditt paket och det går i retur till oss tar vi ut en hanteringskostnad på 300:- + Fraktkostnad.

Ångra ett köp

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock längst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen måste produkten befinna sig i obruten förpackning och vara i exakt samma skick som den var när du mottog varan. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 30% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Alla produkter som returneras till oss måste skickas med företagspaket.

En beställd och mottagen vara ska reklameras senast 8 dgr. efter mottagandet.

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Order som läggs i annan persons namn utan medgivande polisanmäls.Det är endast personer som är folkbokförda på den angivna betalningsadressen som kan expedieras. Detta gör vi för att skydda dig som kund och oss själva mot bedrägerier.

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Garantier

Alla motorfordon (med förbränningsmotor) som inte är väg-registrerade, klassas som tävlings/lek-fordon. De omfattas endast av en funktionsgaranti mot fabrikationsfel. Detta innebär att maskinen skall fungera tillfredsställande när den används första gången. Eventuella brister och fel som finns vid leverans ska rapporteras senast en månad efter köpedatumet. Alla nya motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

Begagnade motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 6-månaders garanti.

Våra övriga produkter har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

För att garantin ska gälla måste du följa service enligt servicedokument.
Om servicebok/servicedokumentation saknas vid leverans är det kundens skyldighet att kontakta oss för att få ny dokumentation skickad till sig kostnadsfritt.
Denna service skall utföras av auktoriserad verkstad. Glöm inte att spara kvitton från serviceverkstan.

Service kan utföras av alla auktoriserade verkstäder. Vid garantireparationer ska dessa genomföras i vår verkstad i Västerås om inget annat är överenskommet med oss. Vill ni att vi skickar delar direkt till er där ni själv utför reparationen så går det också bra.

Frakt till/från oss vid garantireparationer och övriga reparationer står köparen för.

Garantin täcker inte:

Fel/skador uppkomna p.g.a. handhavandefel, oaktsamhet, skada, bristfällig/felaktigt utförd service, förslitningsdelar som t.ex. däck, batteri, bromsdelar, drivrem, lager/bussningar/tätningar, lampor etc.
Garantin täcker heller inte karosseriplast eller korrosion (om inte skadan fanns redan vid leverans).

Alla garantier börjar gälla samma datum som varan köps (kvittodatum).